Videojet støtter bærekraft

Videojet støtter bærekraft

Videojet fokuserer på tre hovedinitiativer som har blitt prioritert og er en del av våre tre pilarer: produktinnovasjon, mennesker og miljø. Disse pilarene er grunnlaget for Videojets bærekraftstrategi og veileder hvordan vi kontinuerlig forbedrer virksomheten for å overholde bærekraftsforpliktelsene våre.

Bærekraft

HVA DET ER

Å drive virksomheten vår med hensyn til innvirkningen alt vi gjør vil ha på mennesker og planeten vår i fremtidige generasjoner.

HVORFOR VI GJØR DET

Vi arbeider for å hjelpe nåværende og fremtidige generasjoner av interessenter med å realisere potensialet i livene sine.

HVORDAN VI GJØR DET

Vi driver bærekraft gjennom våre ansatte, med produktinnovasjon og miljøpåvirkning drevet av Danaher Business System (DBS).

HVOR VI GJØR DET

Vi jobber for bærekraft overalt hvor vi er aktive, inkludert på våre anlegg og kundesteder, i forsyningskjeden, i lokalsamfunn og i miljø.


Mennesker

Hjelpe mennesker med å oppnå
sitt potensial

Vi tiltrekker oss, utvikler, engasjerer og beholder de beste folkene for kontinuerlig å gjøre Videojet til et bedre sted å jobbe, samtidig som vi sørger for et trygt arbeidsmiljø for alle.


Produktinnovasjon

Bidra til å løse utfordringer med produktidentifikasjon

Vi setter kundene i sentrum for alt vi gjør. Vi innoverer for å forbedre produktenes oppetid og pålitelighet, slik at kundene våre kan nå sine produksjons- og bærekraftsmål.


Miljø

Bidra til å redusere miljøpåvirkningen vår

Vi jobber for å redusere utslippene, avfallsmengden og energifotavtrykket vårt ved å effektivisere den globale virksomheten vår.


Videojet er en del av Danaher, og er forpliktet til Danahers miljømessige bærekraftsmål, som angitt på informasjonsnettsiden for Danaher Social Responsibility.