Videojet og bærekraft

Videojet støtter bærekraft ved å fokusere på tre sentrale initiativer som prioriteres og integreres i våre tre søyler: Produktinnovasjon, Mennesker og Miljø. Disse søylene utgjør grunnlaget for vår bærekraftstrategi og veileder oss i hvordan vi kontinuerlig forbedrer vår virksomhet for å oppfylle våre bærekraft forpliktelser.

Bærekraft

HVA DET INNEBÆRER

Å drive vår virksomhet med hensyn til påvirkning på mennesker og vår planet i alt vi gjør for fremtidige generasjoner.

HVORFOR VI GJØR DET

Vi har forpliktet oss til å hjelpe nåværende og fremtidige generasjoner av interessenter å realisere sitt livspotensial.

HVORDAN VI GJØR DET

Vi driver bærekraft gjennom våre mennesker, produktinnovasjon og miljøpåvirkning, og muliggjør det med Veralto Enterprise System (VES).

HVOR VI GJØR DET

Vi driver bærekraft uansett hvor vi er aktive, inkludert våre anlegg, kundesteder, i forsyningskjeden, samfunnene og miljøet.


Mennesker

Å hjelpe mennesker å nå sitt potensial

Vi streber etter å drive vår virksomhet med hensyn til dens påvirkning på mennesker og vår planet, med tanke på fremtidige generasjoner. Ved å tiltrekke, utvikle, engasjere og beholde de beste talentene, skaper vi et bedre arbeidsmiljø for alle og sikrer en trygg arbeidsplass.


Produktinnovasjon

Hjelper til med å løse problemer med produktidentifikasjon

Ved å fokusere på å løse problemer innen produktidentifikasjon hjelper vi våre kunder med å nå sine produksjons- og bærekraftsmål. Vi streber etter kontinuerlig fornyelse for å forbedre produktets driftstid og pålitelighet, noe som igjen gir våre kunder muligheten til å nå sine mål.


Miljø

Hjelper til med å redusere vår miljøpåvirkning

Vi har forpliktet oss til å redusere vår miljøpåvirkning ved å effektivisere vår globale virksomhet og redusere utslipp, avfall og energiforbruk. Ved å implementere bærekraftige metoder og teknikker streber vi etter å redusere vårt økologiske fotavtrykk og bidra til en bedre miljø.


Som en del av Veralto ™ følger Videojet også Veraltos miljømessige bærekraftsmål, som er spesifisert på Veraltos nettside for samfunnsansvar. Vi er stolte av å være en del av en organisasjon som er engasjert i å fremme bærekraft og bidra til en bedre fremtid for alle.