Track & Trace

Sporbarhetsløsninger beskytter mot forfalskning, omdirigering og tilbakekalling av produkter

Videojets Imprints Track & Trace er en punkt-til-punkt-løsning for produksjonsmiljøet og består av maskinvare, programvare og tjenester. Den er bygget på en kraftig kjerne – bruken av en unik kode for individuelle elementer i produksjonsmiljøet. Derfra utvides den til å samle inn viktig informasjon om forsyningskjeden som lett kan mates inn i andre bedriftsprogrammer, for eksempel ERP, WMS og så videre. Videojets Imprints Track & Trace lager «fingeravtrykk» for merkevaren din.

Trusler mot merkevaren din

Videojets Imprints Track & Trace lager «fingeravtrykk» for merkevaren din for effektivt å løse spesifikke trusler:

FORFALSKNING: Som følge av Internett er det stadig lettere å lage gråmarkeder, noe som fører til at forfalskninger kan ha stor innvirkning på selskapers umiddelbare omsetning samt gjøre enorm skade på lang sikt når produkter av dårlig kvalitet tilskrives merkevarer.

TILBAKEKALLING: Produkttilbakekallinger skjer fra tid til annen og kan føre til negativ PR mens produsentene prøver å finne de berørte produktene.

TILBAKEKALLING: Produkttilbakekallinger skjer fra tid til annen og kan føre til negativ PR mens produsentene prøver å finne de berørte produktene.

Fordeler med Videojets Imprints Track & Trace-løsning

  • Anerkjente programmer og kontrollsystemer for produksjonslinjen
  • Merkings- og avlesingsløsninger for nær sagt alle materialer eller produksjonsmiljøer
  • Ikke-forstyrrende implementering som tilpasses eksisterende konfigurasjoner og prosedyrer i emballasjelinjen
  •  En kostnadseffektiv løsning som er basert på kjøp av maskinvare- og programvarekomponenter
  • Ingen løpende pris-per-kode-kostnader eller store lisensavgifter som må betales på forhånd
  • Et modulært design som passer individuelle behov
  • Kodene kan utformes på en mengde forskjellige måter, alt avhengig av hva som passer merkevaren best, og dataene kan innlemmes i eksisterende IT-systemer – eller lagres av Videojet
  • Systemet kan skaleres fra én enkelt produksjonslinje til å brukes på flere anlegg/linjer – samtidig som den opprinnelige investeringen utnyttes