Jobb hos Videojet

Hvorfor bør du velge Videojet?

Det er gode muligheter du daglig kjøper eller bruker produkter som Videojet har vært i kontakt med. Teknologiene våre brukes til alt fra datomerking til produktsporing og bidrar til å sikre at produkter som selges over hele jorden, er autentiske og sikre å bruke i mat- og drikkevarer, legemidler og industrivarer.

Vi inviterer deg til å Imprint the WORLD™️ hos Videojet gjennom en spennende reise med kontinuerlig forbedring. Vi er en global leder i merke- og kodebransjen og vokser hele tiden, noe som skaper gode karrieremuligheter for medarbeiderne våre.

Som medarbeider hos Videojet:

 • bidrar du til å få forbrukervarer fra store og kjente merker ut på markedet over hele verden.
 • får du innsikt i verdikjeden for forbruker- og industriprodukter samtidig som du lærer hvordan kundeopplevelsen kan forbedres.
 • drar du nytte av effektiviteten fra Danaher Business System (DBS).
 • får du tilgang til et internasjonalt nettverk med karrieremuligheter hos Videojet, selskapene i Product Identification Platform-gruppen og Danaher.


DRØM stort, OPPNÅ resultater og REALISER potensialet ditt hos Videojet. Imprint the WORLD!Søk etter ledige stillinger

Aktuelle videoer
Vidyard Thumbnail
Rollen vår i verden

Vidyard Thumbnail
Én Videojet

Vidyard Thumbnail
Vårt delte formål

 • Dette er oss
 • Kulturen vår
 • Sosialt ansvar på bedriftsnivå
 • Mangfold og inkludering
Careers-website-graphic-nb-no

Kulturen vår

Over 4000 Videojet-medarbeidere over hele verden samarbeider daglig om å oppnå enestående resultater som et helhetlig selskap. Du samarbeider med og lærer fra et allsidig nettverk med teammedlemmer som har oppnådd gode resultater, og alt er bygget på hovedprinsippene våre:

Medarbeiderne våre

 • setter kundene i sentrum for alt vi gjør.
 • streber etter å lage løsninger og funksjoner i verdensklassen.
 • oppnår daglig gode resultater med samarbeid, entusiasme, ydmykhet og integritet.
 • tar ansvar overfor hverandre, aksjonærene våre og lokalsamfunnene vi bor og jobber i.

Sosialt ansvar på bedriftsnivå

Hos Videojet og Danaher har vi organisk jobbet med sosialt ansvar i flere år – fra å fremme miljøbevissthet og bærekraftig praksis til å forbedre livskvaliteten via innovasjon. Sosialt ansvar på bedriftsnivå er ikke bare noe Danaher nettopp har implementert, men det er faktisk integrert i alt vi gjør. Gjennombruddene og prestasjonene våre handler om å være med på å forbedre verden.

For oss handler sosialt ansvar på bedriftsnivå om hvordan vi kan

 • bruke innovasjon til å oppnå høyere livskvalitet
 • fremme ansvarsfull forvaltning av miljøet
 • investere i og skape vekst hos et enestående team av medarbeidere
 • vinne med integritet
 • demonstrere ledelse og ansvarsfullhet i lokalsamfunnene vi holder til i

I samsvar med kulturen vår jobber vi hele tiden med å forbedre oss ved å fokusere på innovasjon, redusere mengden avfall og holde medarbeiderne og lokalsamfunnene våre trygge.

Mangfold og inkludering

Hos Videojet og Danaher er vi overbevist om at miljøer hvor alle blir inkludert, er miljøer som fremmer innovasjon og ideer – fordi det å inkludere alle, fører til at det dannes et sted der medarbeiderne kan yte best mulig – og dermed også utvikle gode ideer. Derfor jobber vi hardt for å tiltrekke oss og videreutvikle medarbeidere som setter pris på ulikheter og vil bidra til mangfold når det gjelder tanker, arbeidsstiler og bakgrunner – som er det vi trenger for å fremme kulturen vår. Vi er en arbeidsgiver som gir like muligheter til alle, og vi treffer ansettelsesavgjørelser basert på ferdigheter, erfaring og karriereambisjoner.

For å sikre at lederne våre er godt utrustet til å utføre oppgavene sine, deltar alle ledere hos Videojet og Danaher på en årlig mangfoldsopplæring, som tar opp utfordringene arbeidsgivere i dag står overfor når det gjelder mangfold på arbeidsplassen.

Chief Diversity Officer hos oss jobber tett sammen med Danaher-gruppen for mangfold og inkludering. Sammen leder de organisasjonen på veien mot et mer inkluderende arbeidsmiljø. Denne gruppen består av ledere fra en rekke bakgrunner, kulturer, områder og perspektiver. Gruppen sponses og støttes av daglig leder og fokuserer på blant annet

 • mangfoldsmål
 • rapportering med beste praksiser
 • engasjement hos medarbeiderne
 • inkluderingspraksis i arbeidsmiljøet
 • synlighet for forskjellige kundemarkeder

mangfoldspraksis, deriblant innen rekruttering, medarbeider- og organisasjonsvurderinger, utviklingsplanlegging og opplæring, engasjement og kommunikasjon.

Videojet er en arbeidsgiver som gir alle like muligheter. Vi diskriminerer ikke søkere eller medarbeidere på bakgrunn av etnisitet, kjønn, religion, alder, nasjonalitet, farge, handikap, seksuell legning, kjønnsidentitet eller status som tidligere soldat. Vi bestreber oss på å ha en arbeidsplass som er fri for diskriminasjon og trakassering.