Eggmerking

For eggprodusenter er det viktig å ha fokus på matsikkerhet. Her er behovet å kunne kommunisere viktige utløps- og sporbarhetsdata på en enkel måte, samt å bidra til å sikre at sikkerhetsforskrifter overholdes. Regelverk i utvikling, forbrukerpreferanser som stadig er i endring, bekymringer om matsikkerhet og krav fra forhandlere er noen av faktorene i denne bransjen.

Videojet har over 30 års erfaring med merking av egg – både med skrivere av matkvalitet og med PDA-godkjent blekk. Videojets blekkstråleskrivere (CIJ) kan bidra til å fremme merkevarer ved å trykke direkte på eggene samtidig som kodekvaliteten forbedres. Dette fører til eggprodukter som er både mer praktiske og mer appellerende. I tillegg har Videojet en rekke løsninger, inkludert CIJ- og laserprodukter, for trykk av høykvalitetsmerker på papir-, plast- eller skumkartonger.

Anbefalt løsning

Flere ressurser

Kontakt oss

Bestilling av maskiner:
+47 32 99 42 08

Teknisk Support:
+47 90 41 83 40

×

Kontakt oss