Overholdelse av RoHS-retningslinjer

EU-direktivet 2002/95/EF begrenser bruken av enkelte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr fra og med 1. juli 2006. Merke- og kodeutstyret fra Videojet Technologies, som er markedsført under merkene Videojet, Willett, Marsh og Cheshire, er kategorisert som industrielt verktøy i stor skala og er derfor ikke underlagt RoHS-initiativet (Restriction of Hazardous Substances). Videojet ønsker imidlertid å være en ansvarsfull verdensborger, og vi planlegger derfor å redusere eventuelle RoHS-stoffer som finnes i produktene våre, frivillig.

Vi i Videojet bestreber oss på å levere trygt og svært pålitelig utstyr av høyeste kvalitet. Vi jobber også for å redusere bruken av materialer som ikke overholder RoHS-direktivet, noe vi gjør uten å risikere løftet vi har gitt kundene om oppetid.

Kort gjenfortalt: selv om RoHS-initiativet ikke gjelder direkte for Videojets kode- og merkeutstyr, jobber vi for å overholde RoHS-kravene over tid og samtidig levere kvaliteten og ytelsen du forventer av Videojet-produkter.