Videojet Elektroniske bruksvilkår

I kraft 10 mai 2018

Les disse bruksvilkårene («bruksvilkår») nøye før du bruker et nettsted, mobilsted, mobilapp eller annen digital tjeneste eller produkt som styres av Videojet Technologies Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191, USA eller noen av Videojets merkede datterselskaper ( «Videojet») som kobles til disse bruksvilkårene (samlet «Videojet-nettsteder»). Når du går til eller bruker et Videojet-nettsted på noen måte, inkludert uten begrensning, blar i Videojet-nettstedet, bruke noe informasjon, bruker noe innhold, bruker noen tjenester, laster ned materiale og/eller bestillinger produkter eller tjenester, sier du deg enig i å være bundet av bruksvilkårene. Hvis du ikke sier deg enig i alle vilkårene og betingelsene i dette dokumentet, skal du ikke bruke noen Videojet-nettsteder på noen som helst måte. Videojet forbeholder seg retten til etter Videojets eget skjønn å endre modifisere, oppdatere, legge til eller fjerne deler av disse bruksvilkårene når som helst uten å gi deg beskjed. Sjekk disse bruksvilkårene for endringer. Fortsatt bruk av Videojet-nettstedene etter at endringene er lagt ut, betyr at du godtar disse endringene.

Oppdatere bruksvilkårene

Videojet formidler informasjon på denne serveren som en offentlig tjeneste til sine kunder og forbeholder seg retten til å endre innholdet uten forvarsel. Videojet er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, fullstendigheten og/eller påliteligheten av innholdet som finnes i dette dokumentet.

Erklæring om ansvarsfraskrivelse

UNNTATT DER DET ER FORBUDT VED LOV, LEVERES VIDEOJET-NETTSTEDENE OG ALLE TJENESTENE, PRODUKTENE, OG ANNET INNHOLD PÅ VIDEOJET-NETSTEDENE «SOM DET ER». VIDEOJET GIR IKKE NOEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, HVILKEN SOM HELST GARANTI ELLER FREMSTILLING OM AT VIDEOJET-NETTSTEDENE VIL VÆRE UAVBRUTTE, FEILFRIE ELLER UTEN VIRUSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER AT INNHOLDET PÅ VIDEOJET-NETTSTEDENE VIL VÆRE NØYAKTIG, FULLSTENDIG, ELLER PÅLITELIG, FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, NÅR DET GJELDER VIDEOJET-NETTSTEDENE ELLER NOEN SOM HELST TJENESTER, PRODUKTER ELLER ANNET INNHOLD PÅ VIDEOJET-NETTSTEDENE INKLUDERT, UTEN BEGRENSMING, ALLE KOBLINGER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER.

UNNTATT DER ET FORBUDT VED LOV SKAL VERKEN VIDEOJET ELLER NOEN STYREMEDLEMMER, LEDERE, ANSATTE, AGENTER, DATTERSELSKAPER, LISENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR ERSTATNINGSKRAV, INDIREKTE, TILFELDIGE, SEKUNDÆRE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATING, UANSETT ÅRSAK ELLER RETTSTEORI, SOM ER ET RESULTAT AV ELLER PÅ ANNEN MÅTE FORBUNDET MED DIN BRUK, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å KUNNE BRUKE, HAR VIDEOJET-NETTSTEDENE IKKE NOE ANSVAR SELV OM DE FRA BLITT VARSLET PÅ FORHÅND OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. VED ET HVILKET SOM HELST ANSVARFORHOLD SKAL VIDEOJET ELLER STYREMEDLEMMER, LEDERE, ANSATTE, AGENTER, DATTERSELSKAPER, LISENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER IKKE HOLDES ANSVARLIG UANSETT ÅRSAKEN ELLER RETTSTEORI, FOR ET BELØP SOM OVERSTIGER DET DU BETALTE TIL VIDEOJET I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV VIDEOJET-NETTSTEDENE, HVIS NOE, I ETTÅRS PERIODEN FØR DATOEN DA HENDELSEN SOM FØRTE TIL KRAVET.

Immateriell rettighet

Videojet-nettstedene og alle data, tekst, bilder, programvarer, videoer og lyd på nettstedene er kun til ikke-kommersiell og personlig bruk. Videojet-nettstedene inneholder varemerker, opphavsrett og andre immaterielle rettigheter som eies av eller lisensieres av Videojet. Ingen lisens til slike immaterielle rettigheter er gitt til deg. All reproduksjon, publikasjon eller annen bruk av innholdet på dette nettstedet krever skriftlig forhåndstillatelse fra Videojet.

Eksterne lenker

Videojet-nettstedene har lenker til tredjeparts nettsteder som Videojet ikke har kontroll over. VIDEOJET ER IKKE ANSVARLIG FOR INNHOLDET VED NOEN LENKET NETTSTED ELLER LENKE SOM FINNES I ET LENKET NETTSTED, ELLER ENDRINGER ELLER OPPDATERING AV SLIKE LENKEDE NETTSTEDER. Du erkjenner og sier deg enig i at Videojet sørger for disse lenkene for å gjøre det lettere for deg, og Videojet støtter ikke eller tar ansvar for innholdet på slike tredjeparts nettsteder. Hvis du velger å kjøpe på Internett fra Videojet, vil Videojet-nettstedene koble deg til tredjeparts nettsted(er) som vil ta din betaling og annen informasjon i forbindelse med kjøpet.

Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier

Videojet-nettstedene bruker informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å forbedre din opplevelse. Se Videojets Personvernpolicy for detaljer.

Personvern og sikkerhet

Videojet respekterer til privatvern, setter pris på vårt forhold og har forpliktet seg til å beskytte ditt privatvern. Vi forstår hvor viktig privatvernet er for våre kunder og besøkende på Videojet-nettstedene. Vår bruk av dine personopplysninger styres av vår personvernpolicy, og når du går til og bruker Videojet-nettstedene, sier du deg enig i å være bundet av vår personvernpolicy.

Du erkjenner og sier deg enig at når du sender dine personopplysningene til Videojet-nettstedene at selv om Videojet har beskyttelser på plass for hindre uautorisert tilgang eller brudd, finnes det ikke absolutt garanti når det gjelder sikkerhet. SKULLE DET USANNSYNLIGE SKJE AT DET SKJER ET AVBRUDD ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL TROSS FOR VÅRE TILTAK, SKAL VIDEOJET IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SLIKE BRUDD ELLER UAUTORISERT TILGANG, ELLER NOEN DIREKTE, INDIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAPT FORTJENESTE) SOM PÅFØRES EN KUNDE ELLER BRUKER, SELV OM VIDEOJET ER BLITT VARSLET PÅ FORHÅND OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. VIDEOJET GARANTERER VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERSTÅTT, AT INFORMASJON FORMIDLET AV EN KUNDE SKAL VÆRE UTEN AVBRUDD ELLER UAUTORISERT TILGANG, OG GIR IKKE NOEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. HVER KUNDE ER ANSVARLIG FOR Å OPPRETTHOLDE KONFIDENSIALITETEN AV SITT EGET PASSORD.

Lov og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene styres av lovene i delstaten Illinois. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse bruksvilkårene, skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene som befinner seg i eller har jurisdiksjon over DuPage County, Illinois.