Røykavsugssystemer og -filtre for lasere

Røykavsug er et viktig element alle steder hvor det utføres merking med laser, ettersom dette fjerner røyk og støv som dannes i løpet av lasermerkingsprosessen. Her ser du hvordan du kan forbedre driften med røykavsug:

 • Du får bedre oppetid som følge av at laserlinsen holdes ren
 • Operatørenes arbeidsforhold holdes trygge
 • Produktkvaliteten sikres som følge av at produksjonslinjene holdes rene

Videojet tilbyr en rekke røykavsugssystemer og -filtre, for å passe til forskjellige produksjonslinjebehov.


AD Oracle-røykavsuget for lasere er spesifikt designet for applikasjoner med stor produksjon og inneholder et kraftig spekter av unike funksjoner i én og samme kompakte enhet. Med den automatiske strømningskontrollen med lukket krets kan brukeren forhåndsangi korrekte strømningshastigheter, noe som gir lavere støynivå og ytterligere beskyttelse av begge filtrene. Forfilteret med to trinn har en stor overflate på hele 12 m², noe som bidrar til å begrense tiden det tar å sette inn filteret, og øker intervallene for filterbytte.

Disse funksjonene leveres som standard:

 • Automatisk spenningsregistrering (90–257 V) for global bruk
 • Automatisk strømningskontroll med lukket krets
 • Filterteknologi for reversert strømning, noe som bidrar til å forbedre ytelsen og levetiden til filteret
 • Hus i rustfritt stål
 • Liten størrelse og lavt støynivå

Advantage Access-røykavsuget for lasere er spesifikt designet for applikasjoner med lav til middels produksjon. Det grunnleggende designet oppfyller ytelseskravene i de fleste 10-watts laserapplikasjoner, og systemet leveres med en indikator for filtertilstand som standard.

Her er hovedfunksjonene:

 • Filtrering i tre trinn: Forfilter, HEPA-filter og en kjemisk del (kull)
 • Indikator for filtertilstand
 • Liten størrelse

Advantage PVC-røykavsugssystemet er spesifikt laget for effektiv håndtering av den særdeles korroderende røyken som dannes ved bruk av laser på PVC.

Alle enheter er utstyrt med en egen HCL-sensor og en generell VOC-sensor som hele tiden overvåker luften som kommer ut av enheten. Automatisk strømningskontroll med lukket krets er standardutstyr, så helhetlige behandlingsforhold opprettholdes. Med filterlokaliseringsmekanismen Easi-Glide (patent til behandling) blir det raskt, enkelt og trygt å bytte filter.

Her er hovedfunksjonene:

 • Blåser med høy luftgjennomstrømning og høyt lufttrykk
 • HCL- og VOC-gassensorer
 • Automatisk strømningskontroll med lukket krets
 • Teknisk avanserte stopp/start-grensesnitt for laseren

Røykavsugsfiltre for lasere


Du kan bestille filtre, reservedeler og rekvisita ved å ringe Videojet på (tlf.nr).

Indikatorlys for filterstatus


Viktigheten av jevnlig filterbytte

Drift – Hvis filtervedlikeholdet ignoreres, kan det legge seg røyk og avfallspartikler på laseroptikken, noe som fører til permanent skade på linsen og reduserer merkekvaliteten. Etter hvert som effektiviteten på røykventilasjonssystemet reduseres, økes laserens nedetid.

Helse og sikkerhet – Partiklene som dannes ved behandling av de fleste materialer, er svært små og utgjør en helserisiko hvis de pustes inn. Enkelte materialer avgir også farlige gasser som operatørene må beskytte seg mot.

Fordeler – Du får høykvalitetstrykk på alle produkter, et trygt og luktfritt miljø, et rent produksjonsområde og maksimal oppetid.

Hvis du vil ha mer informasjon om røykvavsuget ditt og forebyggende vedlikehold, anbefaler vi at du laster ned veiledningen for forebyggende vedlikehold av røykavsug fra Videojet.

AD Cyclone Separator Extractor

AD-Cyclone er utviklet for materialer som avgir store mengder partikler, og er laget for å bidra til å forbedre filterlevetiden og ytelsen til avsuget.

Vi fikk hjelp av Storbritannias University of Southampton til å opprette en syklonseparator ved hjelp av CFD-teknikker (Numerisk fluiddynamikk). Denne fungerer mer effektivt ved lavere partikkelstørrelser sammenlignet med andre tilgjengelige systemer.

AD-Cyclone-separatoren er designet for bruk med nåværende avsugsenheter og monteres mellom punktet for avsug fra laseren og selve avsuget. Luftstrømmen som genereres av avsugsenheten, driver Cyclone.

Her er hovedfunksjonene:

 • Filterlevetiden økes fra 15 % til 100 % avhengig av størrelsen på partiklene
 • Liten størrelse
 • Kan integreres i eksisterende røykavsugssystemer
 • Krever ikke ekstra strømtilførsel

Kontakt oss

Bestilling av maskiner:
+47 32 73 60 83
Teknisk Support:
+47 90 41 83 40