Vanlige spørsmål om lasermerkingssystemer

Her finner du følgende informasjon:


Hva er forskjellen mellom de forskjellige typene og effektnivåene til laserne, og hvilken type passer best til bruksområdet mitt?

De fleste kodelaserne beginner seg i en av tre basisgrupper: 10 watt, 25–30 watt og 40+ watt. Mesteparten av dagens systemer bruker styrt-stråle-teknologi (ved å bruke x-y-aksegalvoer og levere tegn i fast skrifttype). Hvilken effektklasse som er nødvendig, avhenger av bruksområdet. Effekt er lik hastighet, så jo raskere produksjonslinjen er, desto høyere effekt trenger du. Andre faktorer som underlag og kodeinnhold må også vurderes (se nedenfor).
Toppen av siden

Hvilke variabler må jeg ta hensyn til når jeg skal velge lasermerkingssystem?

Her er noen faktorer du bør ta med i betraktningen når du vurderer hvilket system du skal bruke: produksjonslinjehastighet, tegnavstand (mellomrom) mellom produkter, underlag (materiale) som skal merkes, kodeinnhold (mengde og feltstørrelse), miljøforhold og integrasjonsbehov.
Toppen av siden

Hvilke alternativer er tilgjengelige når det gjelder grensesnitt?

Du kan velge mellom å bruke en membranbasert håndholdt kontroller, et operatørgrensesnitt på en ekstern berøringsskjerm eller en PC (med Smartgraph-programvaren vår). Det finnes også en kundegrensesnittboks for tilkobling av PLC-er som muliggjør et digitalt inntaksutvalg på 8 bit/linje (256 maler).
Toppen av siden

Må produkter være i bevegelse for å bli merket med laser?

Laserne våre med styrt stråle kan merke produkter som beveger seg på produksjonslinjer. De kan også brukes i stillestående eller statisk modus der produktet ikke beveger seg mens lasermerket påføres.
Toppen av siden

Hva er det typiske forebyggende vedlikeholdet (PM) for systemet?

Kravet til forebyggende basisvedlikehold er minimalt og avhenger av bruksforholdene, for eksempel om det mye støv og fukt i miljøet. Filterne i røykavsuget må skiftes med jevne mellomrom, og du bør også sjekke og rengjøre den fremre optikken (etter behov). Avhengig av driftsforholdene anbefales det å ta et grundigere forebyggende vedlikehold én gang i året.
Toppen av siden

Hvilke sikkerhetshensyn er involvert i bruken av lasermerkingssystemer?

CO2-lasere anses som klasse IV og anbefales brukt i klasse I-systemer. Det betyr at du må beskytte merkepunktet så ingen kan se inn i laseren eller plassere hendene sine foran utgangsoptikken. Dette oppnås som regel ved å plassere et gjennomsiktig plasthus rundt utgangsoptikken og transportbåndet for å begrense tilgangen. Sperrer inkluderes vanligvis i dette grunnleggende oppsettet hvis plasthuset ikke er i riktig posisjon. Det er kjøperen selv som har ansvaret for dette vernet, og vi bidrar gjerne med hjelp til å forstå behovene for hvert enkelt bruksområde.
Toppen av siden

Hva er fordelene ved lasermerking?

Lasermerkesystemer har redusert nedetid og bruker ikke forbruksvarer (noe som gir både kostnads- og miljøgevinst), permanente merker og redusert forebyggende vedlikehold og kostnader som vanligvis er forbundet med blekkbaserte skrivere.
Toppen av siden