Personvernerklæring for Videojet

Ikrafttredelsesdato 8th August, 2022 (sist oppdatert 14th July, 2022)

OM DENNE ERKLÆRINGEN

Videojet tar personvern og beskyttelsen av personopplysningene dine på alvor.  Denne erklæringen («erklæringen») forklarer hvordan Videojet og dets tilknyttede selskaper, datterselskaper eller relaterte selskaper, som du finner en fullstendig liste over her (samlet kalt «Videojet», «vår», «oss» eller «vi»), samler inn, bruker, deler, overfører og behandler opplysninger som er samlet inn fra eller om deg.

Med «personopplysninger» menes all informasjon som kan brukes til å identifisere en person direkte eller indirekte, eller som med rimelighet kan forventes å bli knyttet til en person.  Dette kan inkludere elementer som navn, adresse, telefonnummer, kredittkortdetaljer, e-postadresse, ID-nummer, IP-adresse til en elektronisk enhet som brukes av en enkeltperson eller andre identifikasjonskoder (også ved fravær av annen identifiserende informasjon). Statistisk og ikke-identifiserbart tallmateriale regnes ikke som personopplysninger.

Det datterselskapet eller tilknyttede eller relaterte selskapet av Videojet som du samhandler med, er, når dette er relevant, behandlingsansvarlig (eller tilsvarende i henhold til gjeldende lovgivning) og ansvarlig for behandlingen av personopplysningene. I vedlegg 1 til denne erklæringen finner en liste over relevante juridiske enheter som fungerer som behandlingsansvarlige.

OMFANG

Denne erklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi kan samle inn, behandle eller offentliggjøre om deg, og hvordan du kan påvirke behandlingen ved å utøve dine lovfestede rettigheter.  Denne erklæringen gjelder innsamling av informasjon både på og utenfor nettet (online og offline), og kan skje når du bruker nettsteder eller underdomener som drives av oss, bruker eventuelle mobilapper, når vi leverer produkter og/eller tjenester til deg eller varsler deg om potensielle saker av interesse og i andre situasjoner der du kommuniserer med oss personlig, via telefon eller per post der denne erklæringen er publisert eller henvist til.

Det kan hende at du får en situasjonsbestemt personvernerklæring med annet innhold enn denne erklæringen, f.eks. personvernerklæringer for bestemte aktiviteter, som rekruttering.  Hvis du får en annen erklæring, vil den andre erklæringen gjelde og være førende for samhandlingen mellom oss.  Hvis du oppgir personopplysninger om andre enn deg selv, må du sørge for at de er kjent med hvordan vi behandler personopplysningene deres, og, der det er aktuelt, innhente nødvendige samtykker på forhånd.

Vi er forpliktet til å behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.  Hvis du ikke ønsker å oppgi personopplysninger til oss, må du være klar over at du kanskje vil miste tilgang til enkelte produkter og/eller tjenester. Ved å bruke noen av eller alle disse plattformene bekrefter du at du er blitt informert om vår innsamling, bruk, overføring og offentliggjøring av personopplysninger som beskrevet i denne erklæringen, i den grad gjeldende lovgivning tillater det.

OPPLYSNINGENE DINE

Vi har kontakt med enkeltpersoner av mange forskjellige grunner. Denne samhandlingen kan føre til at vi direkte eller indirekte får tilgang til personopplysninger om deg.  Tabellen nedenfor oppsummerer hvordan vi kan samle inn, behandle og bruke personopplysninger, det rettslige grunnlaget vi har for å behandle opplysningene dine, og potensielle mottakere av opplysningene.  Vær oppmerksom på at noen tilfeller kanskje ikke vil være aktuelle i alle situasjoner.

GENERELLE KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM SAMLES INN

Tabellen nedenfor angir kategoriene av og kildene til personopplysninger som kan behandles i henhold til denne erklæringen samt formålene og det rettslige grunnlaget for behandlingen.  Vær oppmerksom på at det som nevnes i denne tabellen, kan bli delt med, mottatt av eller behandlet av Videojet, partnere som hjelper oss med å tilby produktene eller tjenestene eller hjelper oss med å forbedre markedsføringen eller administrasjonen vår, helsepersonell, pasienter, personer med lovfestet rett til å få innsyn i personopplysningene og parter involvert i potensielle forretningstransaksjoner.

Identitets- og kontaktopplysninger

Eksempler på personopplysninger som behandlesKilder til personopplysningerFormål med behandling av personopplysningeneRettslig grunnlag for behandling av personopplysningene
For- og etternavn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, stillingstittel, yrkesrelaterte autorisasjonsnumre, brukernavn og passord for kontoen, IP-adresse og nasjonal leverandøridentifikator eller statlig lisensnummerDirekte fra deg; fra enhetene dine; fra forretningspartnerne våre; fra offentlig tilgjengelige kilder; fra helsepersonell; fra pasientene dine; fra andre datterselskaper, tilknyttede selskaper eller relaterte selskaper av Videojet som beskrevet herFor å levere produktene og tjenestene våre til deg; kommunisere med deg; identifisere og godkjenne deg; tilpasse innhold for deg; avdekke sikkerhetshendelser; beskytte mot ondsinnet eller ulovlig aktivitet; tilby eller levere produktene og tjenestene våre; sikre riktig bruk av produktene og tjenestene våre; forbedre produktene og tjenestene våre; for kortvarig, forbigående bruk; for administrative formål; for markedsføring, intern forskning og utvikling; og/eller for kvalitetssikringAv hensyn til våre berettigede interesser; i allmennhetens interesse; for å overholde en juridisk forpliktelse; oppfylle en kontrakt; beskytte vitale interesser; med det formål å bistå med medisinsk behandling og/eller diagnostisering; fremme kvalitet og sikkerhet for legemidler / medisinske tjenester/enheter; under omstendigheter der vi har bedt om og mottatt samtykke; og for andre formål som kan være påkrevd eller tillatt ved lov, avhengig av typen personopplysninger

Demografiske opplysninger

Eksempler på personopplysninger som behandlesKilder til personopplysningerFormål med behandling av personopplysningeneRettslig grunnlag for behandling av personopplysningene
Alder, kjønn, sivilstand, funksjonshemming og fødselsdatoDirekte fra deg; fra enhetene dine; fra forretningspartnerne våre; fra offentlig tilgjengelige kilder; fra helsepersonell; fra pasientene dine; fra andre datterselskaper, tilknyttede selskaper eller relaterte selskaper av Videojet som beskrevet herFor å levere produktene og tjenestene våre til deg; kommunisere med deg; identifisere og godkjenne deg; tilpasse innhold for deg; avdekke sikkerhetshendelser; beskytte mot ondsinnet eller ulovlig aktivitet; sikre riktig bruk av produktene og tjenestene våre; forbedre produktene og tjenestene våre; for kortvarig, forbigående bruk; for administrative formål; for markedsføring, intern forskning og utvikling; og/eller for kvalitetssikringAv hensyn til våre berettigede interesser; i allmennhetens interesse; for å overholde en juridisk forpliktelse; oppfylle en kontrakt; beskytte vitale interesser; med det formål å bistå med medisinsk behandling og/eller diagnostisering; sikre kvalitet og sikkerhet for legemidler / medisinske tjenester/enheter; under omstendigheter der vi har bedt om og mottatt samtykke; og for andre formål som kan være påkrevd eller tillatt ved lov, avhengig av typen personopplysninger

Kommersielle og finansielle opplysninger

Eksempler på personopplysninger som behandlesKilder til personopplysningerFormål med behandling av personopplysningeneRettslig grunnlag for behandling av personopplysningene
Transaksjonsposter, produkter og tjenester (kjøpt, anskaffet eller vurdert), forespurt dokumentasjon, kundeserviceposter, finansiell transaksjonshistorikk, verdioverføringer og regnskapskontonummerDirekte fra deg; fra enhetene dine; fra forretningspartnerne våre; fra offentlig tilgjengelige kilder; fra helsepersonell; fra pasientene dine; fra andre datterselskaper, tilknyttede selskaper eller relaterte selskaper av Videojet som beskrevet herFor å levere produktene og tjenestene våre til deg; kommunisere med deg; identifisere og godkjenne deg; tilpasse innhold for deg; avdekke sikkerhetshendelser; beskytte mot ondsinnet eller ulovlig aktivitet; sikre riktig bruk av produktene og tjenestene våre; forbedre produktene og tjenestene våre; for kortvarig, forbigående bruk; for administrative formål; for markedsføring, intern forskning og utvikling; og/eller for kvalitetssikringAv hensyn til våre berettigede interesser; i allmennhetens interesse; for å overholde en juridisk forpliktelse; oppfylle en kontrakt; under omstendigheter der vi har bedt om og mottatt samtykke; og for andre formål som kan være påkrevd eller tillatt ved lov, avhengig av typen personopplysninger

Jobb- og utdanningsopplysninger

Eksempler på personopplysninger som behandlesKilder til personopplysningerFormål med behandling av personopplysningeneRettslig grunnlag for behandling av personopplysningene
Tittel eller stilling, arbeidsgiver, nasjonalt leverandøridentifikatornummer, jobbferdigheter, tidligere ansettelser, utdanningsnivå, sertifisering, spesialisert opplæring, svar på spørreundersøkelser og spørreskjemaer, og påmeldingshistorikk for våre utdannings- og opplæringsarrangementer, LinkedIn-profil Direkte fra deg; fra enhetene dine; fra forretningspartnerne våre; fra offentlig tilgjengelige kilder; fra helsepersonell; fra pasientene dine; fra andre datterselskaper, tilknyttede selskaper eller relaterte selskaper av Videojet som beskrevet herFor å levere produktene og tjenestene våre til deg; kommunisere med deg; identifisere og godkjenne deg; tilpasse innhold for deg; avdekke sikkerhetshendelser; beskytte mot ondsinnet eller ulovlig aktivitet; sikre riktig bruk av produktene og tjenestene våre; forbedre produktene og tjenestene våre; for kortvarig, forbigående bruk; for administrative formål; for markedsføring, intern forskning og utvikling; og/eller for kvalitetssikringAv hensyn til våre berettigede interesser; i allmennhetens interesse; for å overholde en juridisk forpliktelse; oppfylle en kontrakt; sikre kvalitet og sikkerhet for legemidler / medisinske enheter/tjenester; under omstendigheter der vi har bedt om og mottatt samtykke; og for andre formål som kan være påkrevd eller tillatt ved lov, avhengig av typen personopplysninger

Tekniske opplysninger

Eksempler på personopplysninger som behandlesKilder til personopplysningerFormål med behandling av personopplysningeneRettslig grunnlag for behandling av personopplysningene
IP-adresser, nettlesertype, nettleserspråk, enhetstype, annonserings-ID-er knyttet til enheten din (som Apples «Identifier for Advertising» (IDFA) eller Androids «Advertising ID» (AAID)), datoen og klokkeslettet du bruker produktene og tjenestene våre, URL-er («Uniform Resource Locators», dvs. nettstedsadresser) besøkt før ankomst og etter å ha forlatt produktene og tjenestene våre, aktivitet på produktene og tjenestene våre og henvisende nettsteder eller applikasjoner, data samlet inn fra informasjonskapsler eller andre lignende teknologier, og informasjon om geolokaliseringDirekte fra deg; fra enhetene dine; fra forretningspartnerne våre; fra offentlig tilgjengelige kilder; fra helsepersonell; fra pasientene dine; fra andre datterselskaper, tilknyttede selskaper eller relaterte selskaper av Videojet som beskrevet herFor å levere produktene og tjenestene våre til deg; kommunisere med deg; identifisere og godkjenne deg; tilpasse innhold for deg; avdekke sikkerhetshendelser; beskytte mot ondsinnet eller ulovlig aktivitet; sikre riktig bruk av produktene og tjenestene våre; forbedre produktene og tjenestene våre; for kortvarig, forbigående bruk; for administrative formål; for markedsføring, intern forskning og utvikling; og/eller for kvalitetssikringAv hensyn til våre berettigede interesser; i allmennhetens interesse; for å overholde en juridisk forpliktelse; oppfylle en kontrakt; beskytte vitale interesser; med det formål å bistå med medisinsk behandling og/eller diagnostisering; sikre kvalitet og sikkerhet for legemidler / medisinske tjenester/enheter; under omstendigheter der vi har bedt om og mottatt samtykke; og for andre formål som kan være påkrevd eller tillatt ved lov, avhengig av typen personopplysninger

Helseopplysninger

Eksempler på personopplysninger som behandlesKilder til personopplysningerFormål med behandling av personopplysningeneRettslig grunnlag for behandling av personopplysningene
Informasjon om behandlingen din, inkludert fødselsdato, kjønn, behandlingsdatoer, sykehistorie og behandlingsinformasjon, pasientrapporterte utfallsmål (f.eks. svar på spørreskjemaer og spørreundersøkelser), røntgenbilder, magnetisk resonansavbildning, medisinske skanninger, brukeraktivitet, bilder og videoer av behandlingsaktiviteter, detaljer om fullføring og bruk av terapi samt kommunikasjon med helsepersonell og/eller pasient, inkludert lyd og/eller video fra telehelseøkter, allergiinformasjon, informasjon om helseforsikring og detaljer rundt dette.Direkte fra deg; fra enhetene dine; fra forretningspartnerne våre; fra offentlig tilgjengelige kilder; fra helsepersonell; fra pasientene dine; fra andre datterselskaper, tilknyttede selskaper eller relaterte selskaper av Videojet som beskrevet herFor å levere produktene og tjenestene våre til deg; kommunisere med deg; identifisere og godkjenne deg; tilpasse innhold for deg; avdekke sikkerhetshendelser; beskytte mot ondsinnet eller ulovlig aktivitet; sikre riktig bruk av produktene og tjenestene våre; forbedre produktene og tjenestene våre; for kortvarig, forbigående bruk; for administrative formål; for markedsføring, intern forskning og utvikling; og/eller for kvalitetssikringAv hensyn til våre berettigede interesser; i allmennhetens interesse; for å overholde en juridisk forpliktelse; oppfylle en kontrakt; beskytte vitale interesser; med det formål å utføre medisinsk behandling og/eller diagnostisering; sikre kvalitet og sikkerhet for legemidler / medisinske tjenester/enheter; under omstendigheter der vi har bedt om og mottatt samtykke; og for andre formål som kan være påkrevd eller tillatt ved lov, avhengig av typen personopplysninger

LOV OM PORTABILITET AV HELSEFORSIKRING OG ANSVAR (HIPAA)

Hvis du er en pasient med tilholdssted i USA, må du være klar over at denne erklæringen er forskjellig fra HIPAAs personvernbestemmelser for helsepersonell, som beskriver hvordan helsepersonell kan bruke og offentliggjøre individuelt identifiserbar informasjon om helsen din som de samler inn, så vel som all annen personvernpraksis som følges. Personopplysninger som vi mottar på vegne av ditt helsepersonell, er ikke underlagt denne erklæringen

AGGREGERTE, ANONYMISERTE OG AVIDENTIFISERTE OPPLYSNINGER

Videojet kan behandle anonymiserte/avidentifiserte opplysninger.  Dette betyr at elementer som kan identifisere deg direkte eller indirekte, er blitt fjernet fra opplysningene slik at det ikke lenger er mulig å identifisere deg. Opplysningene regnes da ikke lenger som personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen.  I USA må identifikatorer fjernes fra beskyttede helseopplysninger i henhold til HIPAA, 45 CFR § 164.514(b)(2) for at slike opplysninger skal anses som avidentifisert. Som vårt rettslige grunnlag for å anonymisere personopplysninger legger vi til grunn vår berettigede forretningsinteresse, vitenskapelig eller historisk forskning og/eller statistiske formål, samtykke eller andre formål som kan være påkrevd eller tillatt ved lov.

Vi kan også innhente og bruke visse typer kombinerte datasett, blant annet demografiske opplysninger, for et hvilket som helst formål («aggregerte opplysninger»). Aggregerte opplysninger kan være avledet fra personopplysningene dine, men avslører ikke identiteten din verken direkte eller indirekte. Vi kan for eksempel aggregere noen av dine informasjonsteknologiske data med data fra andre personer for å regne ut hvor mange brukere i prosent som benytter seg av en bestemt funksjon på nettstedet vårt. Vi kan bruke aggregerte opplysninger for et hvilket som helst formål uten begrensninger.  Hvis vi derimot kombinerer eller forbinder aggregerte opplysninger med personopplysningene dine på nytt slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, vil vi behandle de kombinerte opplysningene som personopplysninger i henhold til denne erklæringen.

KOMBINERING AV OPPLYSNINGER

Vi kombinerer opplysninger vi samler inn på nettstedet, med opplysninger vi mottar fra deg personlig, via e-post eller andre former for kommunikasjon. Vi kombinerer også opplysninger du oppgir, med opplysninger vi får fra tredjeparter, tjenesteleverandører, offentlig tilgjengelige kilder og våre datterselskaper, tilknyttede selskaper eller relaterte selskaper.

OPPLYSNINGER INNSAMLET FRA BARN

Våre nettsteder og apper er ment for voksne. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn som er 17 år eller yngre, uten tillatelse fra en forelder eller verge. Hvis du er en forelder eller verge og tror at barnet ditt har gitt oss opplysninger, kan du sende en e-post eller skrive til oss ved å bruke informasjonen i delen «Kontakt oss» nedenfor.

LAGRING AV OPPLYSNINGER

Vi kan overføre, behandle og lagre opplysningene dine til/i USA, Canada, India, EU-medlemsstater, Storbritannia eller andre land. Våre tilknyttede selskaper eller andre tredjeparts tjenesteleverandører kan også overføre, behandle eller lagre opplysningene dine til/i USA eller andre land. Våre nettsteder og virksomheter kan være underlagt amerikanske lover som kanskje ikke har samme beskyttelsesnivå som de i ditt land.

OVERFØRING AV OPPLYSNINGER PÅ TVERS AV LANDEGRENSER

Vi kan overføre personopplysningene dine til mottakere i andre land enn det landet der personopplysningene opprinnelig ble samlet inn. Når vi overfører personopplysningene dine på en slik måte, innfører vi tiltak for at opplysningene skal beskyttes i samsvar med lovene og kravene i landet ditt, inkludert kravene som gjelder for overføringer av opplysninger på tvers av landegrenser.  Vi iverksetter passende tekniske og organisatoriske tiltak for å ivareta et sikkerhetsnivå som står i forhold til risikoen, for å beskytte personopplysningene mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert offentliggjøring eller tilgang. Som tilfellet er med alle nettsteder, applikasjoner, produkter og tjenester kan vi dessverre ikke til enhver tid garantere for sikkerheten til opplysningene som samles inn.

SALG ELLER OVERFØRING AV OPPLYSNINGER

Hvis vi foretar et salg eller en overføring av hele eller deler av vår forretningskapital eller virksomhet via en aksje- eller eiendelstransaksjon, kan personopplysningene dine bli overført til den overtakende organisasjonen, som vil bli pålagt å opprettholde minst samme eller høyere standarder for behandling av personopplysninger. Skulle et slikt salg eller en slik overføring finne sted, vil du, hvis loven krever det, bli informert om dette og kan da trekke tilbake samtykket ditt eller, hvis aktuelt, utøve enhver annen lovfestet og tilgjengelig rettighet som beskrevet i delen «Rettigheter og valg» i denne erklæringen, med hensyn til mottakerens behandling og bruk av personopplysningene dine.

INFORMASJONSKAPSLER, WEB-BEACONS OG ANDRE SPORINGSVERKTØY

Som skissert i tabellen ovenfor er din samhandling med nettsidene våre en ekstra kilde til innsamling av opplysninger.  Vi kan bruke «informasjonskapsler», web-beacons og andre teknologier for å hjelpe oss med å evaluere og forbedre innholdet eller funksjonene til produktene eller tjenestene vi tilbyr. Vi samler inn opplysningene dine på flere måter:

 • Web-beacons
 • Piksler
 • Tagger
 • Informasjonskapsler for sporing
 • Informasjonskapsler for markedsføring
 • Informasjonskapsler for analyse
 • Informasjonskapsler for sosiale medier

Retningslinjene for informasjonskapsler gir mer detaljert informasjon om dette og om hvordan vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre opplevelse og tjeneste.

TREDJEPARTERS KOBLINGER OG VERKTØY

Plattformene våre kan inneholde koblinger til andre nettsteder eller apper som vi ikke har kontroll over. Hvis du klikker på en tredjepartskobling, blir du videresendt til en plattform vi ikke kontrollerer. Denne erklæringen gjelder ikke for personvernpraksisen til nettsiden eller plattformen du blir videresendt til. Les andre selskapers personvernerklæringer nøye. Vi er ikke ansvarlige for disse tredjepartene. Nettstedet vårt kan også vise tredjepartsinnhold som inneholder tredjepartens egne informasjonskapsler eller sporingsteknologier. Vi kontrollerer ikke bruken av disse teknologiene.

DATAOPPBEVARING

Vi beholder personopplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre formålene personopplysningene ble samlet inn for, eller så lenge som foreskrevet av gjeldende lovgivning, avhengig av hva som er lengst.  Vi tar hensyn til følgende når vi vurderer hvor lenge vi skal beholde personopplysningene dine:

 • Den potensielle risikoen for skade hvis opplysningene blir gjenstand for uautorisert bruk eller offentliggjøring.
 • Mengden av og følsomhetsgraden til personopplysningene.
 • Gjeldende lovfestede krav.
 • Hvis omstendigheter har endret seg slik at formålene som personopplysningene ble samlet inn for, kan oppnås på andre måter.

Når det ikke er nødvendig å lagre personopplysningene dine lenger, blir de slettet eller anonymisert som beskrevet ovenfor.

DINE RETTIGHETER OG VALG

Noen jurisdiksjoner har gitt enkeltpersoner rettigheter med hensyn til behandlingen av personopplysninger. Disse rettighetene er ikke tilgjengelig for alle, og de gjelder ikke nødvendigvis i alle sammenhenger. Avhengig av gjeldende lovgivning eller rettslig grunnlag kan du ha rett til å

 • protestere mot behandlingen av personopplysningene dine
 • be om tilgang til personopplysningene dine
 • be om korrigering av personopplysningene dine hvis personopplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller foreldet
 • be om strykning/sletting av personopplysningene dine
 • trekke tilbake samtykket du har gitt til fremtidig behandling når vi behandler personopplysninger på grunnlag av samtykket ditt
 • be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, inkludert begrensning av salg eller deling av personopplysningene
 • be om at personopplysningene dine overføres til deg selv eller en tredjepart
 • velge bort visse overføringer til tredjeparter

For å utøve en rettighet som du mener du kan ha krav på i henhold til gjeldende lovgivning kan du kontakte oss direkte på e-post på privacy@videojet.com eller skriftlig til Videojet, 1500 North Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191, USA. Det kan hende at vi må bekrefte identiteten din før vi kan oppfylle forespørselen din. Det kan også hende at vi kan nekte å utføre det du ønsker dersom gjeldende lov tillater det. Vi kommer til å varsle deg i god tid om slike avgjørelser eller krav etter behov.

Innbyggere i California. Merknaden om forbrukerrettigheter i California gir en oversikt visse personvernrettigheter og personvern som gjelder for forbrukere i California.

Sende inn en klage. Hvis du ikke er i stand til å løse et problem ved å ta det opp med oss og ønsker å sende inn en formell klage, kan du kontakte det lokale datatilsynet eller en annen utøvende myndighet.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller personvernpraksisen vår, kan du skrive til oss på:

Videojet
1500 North Mittel Boulevard
Wood Dale, IL 60191
USA

Alternativt kan du sende oss en e-post direkte på privacy@videojet.com.

OPPDATERINGER AV ERKLÆRINGEN

Fra tid til annen kan vi endre personvernerklæringen vår. Den mest oppdaterte versjonen vil være tilgjengelig på nettsiden vår. Sjekk nettstedet jevnlig for oppdateringer.

VEDLEGG 1

Klikk her for en tabell over aktuelle behandlingsansvarlige og ansvarlige enheter.