Privacy Policy

I kraft 10 mai 2018

Denne personvernerklæringen for nettbruk («personvernerklæring») forklarer hvordan Videojet Technologies Inc. og deres Videojet-merkede tilknyttede selskaper («Videojet») håndterer personopplysninger som oppgis til oss på nettstedene, de mobile nettstedene, i mobilapplikasjonene og andre digitale tjenester og produkter som kontrolleres av Videojet som kobler til denne personvernerklæringen (samlet, «Videojet-nettsteder»). Videojet er datakontrolleren for behandlingen av personopplysninger under gjeldende lovgivning.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for Videojet-nettsteder som ikke kobler til denne personvernerklæringen eller for tredjeparts nettsteder som Videojet-nettstedet kan koble til.

Sammendrag

Dette sammenfattende avsnittet gir en kort oversikt over personvernerklæringen vår. Du bør lese hele personvernerklæringen for mer detaljert informasjon.

Opplysninger vi innhenter

Videojet samler inn følgende typer informasjon gjennom Videojet-nettsteder:

 • Opplysninger du oppgir. Personopplysninger som du oppgir når du registrerer deg for produktene eller tjenestene våre, svarer på spørreskjema eller undersøkelser, eller tar kontakt med Videojets kundetjeneste.
 • Informasjon som samles inn automatisk.IP-adressen din og ikke-identifiserende informasjon om bruken din av Videojet-nettsteder, kan samles inn automatisk ved bruk av sporingsteknologier, slik som informasjonskapsler. Nettleserens programvare kan stilles inn til å avvise alle informasjonskapsler, men informasjonskapsler kan gjøre det mulig for deg å dra fordel av noen av nettstedets grunnleggende funksjoner som kanskje ikke vil fungere hvis du avviser informasjonskapsler.
 • Informasjon som samles inn fra andre kilder. Vi kan kombinere informasjon om deg fra Videojet-nettsteder, informasjon som samles inn utenfor Internett eller fra eksterne partnere.

Slik bruker vi opplysningene dine

Videojet bruker informasjonen vi samler inn til følgende formål:

 • For å levere Videojet-produktene og tjenestene du ber om.
 • For å tilby og levere informasjon om lignende og/eller relaterte produkter og tjenester.
 • For å tilpasse og forbedre opplevelsen din på Videojet-nettsteder.
 • For generelt å forbedre produktene våre og Videojet-nettsteder og til andre interne forretningsformål.
 • For å varsle og rapportere til myndighetene under våre lovfestede forpliktelser.

Under europeisk personvernlovgivning må Videojet har lovlig grunnlag for å behandle personopplysningene dine. Det lovlige grunnlaget som gjelder i et bestemt tilfelle avhenger av de spesifikke formålene beskrevet ovenfor, for hvilke Videojet behandler personopplysningene dine:

 • I enkelte tilfeller kan Videojet be om samtykket ditt til å innhente og behandle personopplysningene dine. Dersom du velger å gi samtykke, kan du trekke samtykket på et senere tidspunkt ved å kontakte oss som beskrevet i avsnittet Dine personvernvalg. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykke ikke vil påvirke behandling som allerede har funnet sted.
 • I andre tilfeller kan behandlingen av personopplysningene dine være nødvendig for å overholde en gjeldende lovbestemmelse eller forskrift eller for å utøve en kontrakt som du er underlagt. Du vil kanskje ikke kunne velge vekk denne behandlingen, eller valget ditt om å trekke deg kan påvirke muligheten vår til å utøve kontraktsfestede forpliktelser til deg som du ellers er skyldig.
 • I enda andre tilfeller kan Videojet behandle personopplysningene dine basert på Videojets legitime interesser i å kommunisere med deg om våre produkter og tjenester og om vitenskapelige undersøkelser og utdanningsmuligheter. Du har rett til å trekke samtykke til all slik behandling av personopplysningene dine. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss som beskrevet i avsnittet Dine personvernvalg.

Behandlingsoperasjoner kan omfatte opptak, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenopphenting, konsultasjon, bruk, bekjentgjøring gjennom overføring, distribusjon eller på annen måte å gjøre tilgjengelig, innrette eller kombinere, begrense, slette eller destruere personopplysninger. Personopplysningene vi samler inn om deg kan lagres i ti år etter den siste samhandlingen vi hadde med deg, etter hvilket tidspunkt de vil bli arkivert kun så lenge som nødvendig for formålene fremsatt ovenfor, i samsvar med gjeldende lover.

Opplysninger vi deler

Videojet selger eller bekjentgjør ikke personopplysningene dine til tredjeparter uten ditt samtykke, unntatt:

 • Til tilknyttede selskaper og tredjeparts tjenesteleverandører for å levere tjenester og informasjon på nettstedene våre, inkludert nettbasert markedsføring og reklame, og for å støtte forretningsdriften vår. Vi krever at disse partene håndterer personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.
 • Til tilknyttede selskaper for å tilby og levere informasjon om tilknyttede produkter og tjenester. Vi deler ikke personopplysninger fra land som krever samtykke, med mindre samtykke har blitt innhentet før deling med tilknyttede selskaper. Vi krever at disse partene håndterer personopplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen.
 • Til våre partnere i distribusjonskanalene i forbindelse med salg og distribuering av produktene og tjenestene våre. Vi krever at disse partene håndterer personopplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen.
 • Til annet selskap i forbindelse med salget eller overføring av én av våre produktlinjer eller -divisjoner, som omfatter tjenestene som leveres gjennom ett eller flere av Videojets tilknyttede selskaper.
 • Til styrende tilsynsmyndigheter eller som ellers kan være nødvendig for Videojets etterkommelse av en juridisk forpliktelse eller krav.

I tilfelle Videojet beslutter å omorganisere eller oppgi virksomheten vår gjennom salg, sammenslåing eller oppkjøp, kan Videojet dele personopplysninger om deg med faktiske eller prospektive kjøpere. Vi vil kreve at enhver faktisk eller prospektiv kjøper behandler disse personopplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen.

Du finner oversikt over alle våre tilknyttede selskaper her.

Dine personvernvalg

Du har retten til å se og få en kopi av personopplysningene om deg som vi opprettholder samt å be oss om å foreta rettinger av unøyaktige eller ufullstendig personopplysninger om deg. Du har retten til å motta data som du har oppgitt til oss i et maskinlesbart format og overføre dataene til en annen datakontroller. Du kan også be om sletting av personopplysningene eller begrensning av behandlingen av dem, eller motsette deg behandling av personopplysninger om deg. Hvis du vil søke tilgang til personopplysninger om deg, sende inn en bekymring, en klage eller be om korrigering eller trekke deg fra et bestemt program, ber vi om at du kontakter vår personvernleder ved å klikke på Kontakt oss-koblingen på den Videojet-nettsiden du bruker, ved å bruke Videojet-kontaktinformasjonen i Videojet-mobilappen du bruker eller ved å sende oss en e-post på privacy@videojet.com. Du kan også sende et brev til følgende adresse:

Videojet
Privacy Leader
1500 North Mittel Boulevard
Wood Dale, IL 60191
USA

De lokale datatilsynsmyndighetene er ansvarlige for å påse at gjeldende personvernlover overholdes der du oppholder deg. Hvis du vil ha mer informasjon om personvernrettighetene dine eller hvis du ikke klarer å løse problemet ditt direkte med oss og ønsker å fremme en klage, må du kontakte det lokale datatilsynet.

Sikkerhet

Videojet opprettholder kontroller for å beskytte og sikre personopplysninger, men når du deler personopplysninger over Internett, er det alltid en risiko for at en uautorisert tredjepart kan få tilgang til informasjonen.

Global tilgang til nettstedene våre

Ved å bruke dette nettstedet forstår du at personopplysningene dine vil bli samlet inn, lagret og behandlet i USA og i ethvert annet land som vi kan overføre opplysningene dine til i løpet av forretningsvirksomheten vår. Videojet kan overføre personopplysninger om deg til tilknyttede selskaper over hele verden. Disse tilknyttede selskapene kan i sin tur overføre personopplysninger om deg til andre tilknyttede selskaper. Noen tilknyttede selskaper kan være i land som ikke sikrer et tilstrekkelig nivå av personvern. Til tross for dette er alle tilknyttede selskaper forpliktet til å behandle personopplysningene dine på en måte som er i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du vil innhente ytterligere informasjon med hensyn til sikringer vi har på plass for overføring over landegrensene av personopplysningene dine, må du kontakte oss ved bruk av informasjonen oppgitt i avsnittet Dine personvernvalg.

Endringer av personvernerklæringen vår

Du bør regelmessig sjekke denne personvernerklæringen, da vi fra tid til annen kan foreta endringer eller oppdatere deler av denne personvernerklæringen som er underlagt gjeldende krav til samtykke. Eventuelle endringer vil straks publiseres på denne siden og følges av en ny dato for ikrafttredelse øverst på denne siden.


Kontakt oss

Bestilling av maskiner:
+47 32 73 60 83
Teknisk Support:
+47 90 41 83 40