Miljø

Miljø

Vi er med i kampen for å redusere miljøpåvirkningen.

Vi er engasjert i å redusere våre utslipp, avfall og energiforbruk
ved å effektivisere vår globale virksomhet.

Implementering av miljøstyringssystem

Alle våre monterings- og blekkproduksjonsanlegg er ISO 14001-sertifiserte. Vi er engasjert i å redusere vår miljøpåvirkning og etablere styringssystemer for å lette slike reduksjoner. For å oppnå våre EHS-mål har vi etablert retningslinjer som klart kommuniserer forventninger, sporer nøkkeltall for å måle vår prestasjon og setter mål for å fremme ansvarlighet for kontinuerlig forbedring. Med Veralto Enterprise System (VES) som vår driver har vi også utviklet VES-verktøy som er spesielt designet for å redusere energiforbruket og avfallsproduksjonen.


Endringsarbeid

Vi gjennomfører vår visjon for å forhindre negative miljøkonsekvenser og fremme bærekraftige forbedringer. For å fremme ansvarlighet og kontinuerlig forbedring har vi som en del av det omfattende VeraltoTM-programmet satt opp mål som tar sikte på å oppnå meningsfulle forbedringer i vår EHS-prestasjon og redusere vår påvirkning på miljøet.

Vi har kombinert noen av våre mest effektive VES-verktøy med beste praksis i bransjen for å skape en pakke med EHS-verktøy og programmer som håndterer ergonomi, energi, eksponering, miljøoverholdelse, energiredusering og avfallsreduksjon. Vi følger også en rekke andre EHS-relaterte nøkkeltall for å måle effektiviteten i vårt program.


Samarbeid i leverandørkjeden

Den omfattende rekkevidden av vår leverandørkjede gir oss mulighet til å drive våre bærekraftsverdier på en mye større skala enn vår direkte virksomhet. Vi samarbeider med leverandører for å redusere vår felles globale karbon- og avfallspåvirkning. Et godt eksempel på dette er vårt fokus på resirkulerbare kassetter og bærekraftig emballasje. Les mer om det her.