Miljø

Miljø

Bidra til å redusere miljøpåvirkningen vår

Vi jobber for å redusere utslippene, avfallsmengden og energifotavtrykket vårt ved å effektivisere den globale virksomheten vår.

Implementering av miljøstyringssystemer

Alle våre monterings- og blekkproduksjonsanlegg er ISO 14001-sertifisert. Vi arbeider for å redusere det miljømessige fotavtrykket vårt og etablere styringsprogrammer for å lette slike reduksjoner. For å nå HMS-målene våre har vi etablert retningslinjer som formidler tydelige forventninger, overvåker nøkkelytelsesindikatorer (KPI-er) for å måle ytelsen vår og setter mål for å fremme ansvarlighet og oppnå kontinuerlig forbedring. Med Danaher Business System (DBS) som drivkraft, har vi også utviklet DBS-verktøy som er spesielt utformet for å redusere energiforbruk og avfallsgenerering.


Endringsledelse

Vi gjennomfører visjonen vår om å forhindre negative miljøresultater og oppmuntre til bevisste, bærekraftige forbedringer. For å fremme ansvarlighet og kontinuerlige forbedringer har vi, som en del av et program for hele Danaher, etablert mål som er utformet for å oppnå meningsfull forbedring i HMS-ytelsen vår og redusere innvirkningen vår på miljøet. For femårsperioden fra 2020–2024, har vi som mål å:

  • redusere energiforbruket (på normalisert basis) med 15 %
  • redusere klimagassutslippene fra Scope 1 og 2 (på normalisert basis) med 15 %
  • redusere prosentandelen av ikke-farlig/ikke-regulert avfall som sendes til deponier eller forbrenning med 15 %

Vi har kombinert noen av våre mest effektive DBS-verktøy med beste praksis i bransjen for å lage en pakke med EHS-verktøy og programmer som håndterer ergonomi, energi, eksponering, miljøsamsvar, energireduksjon og avfallsreduksjon. Vi overvåker også en rekke andre HMS-relaterte KPI-er for å måle hvor effektivt programmet vårt er.


Forsyningskjedesamarbeid

Den store rekkevidden til forsyningskjeden vår gir oss muligheten til å fremme bærekraftsverdiene våre langt utover vår direkte virksomhet. Vi samarbeider med leverandørene for å redusere de felles globale karbon- og avfallsfotavtrykkene våre. Et godt eksempel på dette er vårt fokus på resirkulering av blekkpatroner og bærekraftig emballasje. Les mer om det her