Videojet Lightfoot™-boksemballeringsløsning

Skreddersydd for boksemballering

Spesialbygd for å levere kvaliteten, påliteligheten og
ytelsesbehovene til sektoren for høyhastighets
boksemballering av drikkevarer

Kontakt oss for bestilling av utstyr

×

Kontakt oss

Kjør så fort du kan

Doble Lightfoot™-merkehoder som styres av én enkelt kontroller,
bidrar til å muliggjøre sømløs koding ved hastigheter på opptil
100 000 bokser per time*.

* Hastighetskapasiteten vil variere avhengig av krav knyttet til bruksområde.

Håndter tøffe miljøer på en
enkel måte

Fuktige og sukkerfylte boksemballeringsmiljøer kan skape kaos på standard kodeløsninger, noe som resulterer i uleselige eller
manglende koder. Videojet-boksemballeringsløsningen har
doble IP69-merkehoder for å enkelt kunne håndtere disse tøffe
miljøene og levere en tydelig kode av høy kvalitet hver gang.

Nedvasking uten
forstyrrelser

Flytting av utstyr fra linjen for produksjonsnedvasking krever mye
tid og arbeidskraft. Med et IP65-klassifisert kabinett kan alt være
på samme sted under nedvasking, noe som gjør rengjøringen
enklere og raskere.

Fullstendig driftsstans vil
tilhøre fortiden

Lasersystemer med ett merkehode krever fullstendig driftsstans
av linjen for å reparere eller bytte utstyr i tilfelle feil. Videojet-
løsningen har innebygd redundans med doble merkehoder, slik
at du kan tilpasse til enkel laserdrift og holde linjen i gang* til og
med hvis ett hode er ute av funksjon.

* Opptil hastigheter på 50 000 bokser/t. Manuell justering av laserinnstillingene vil være nødvendig.