Videojet Lightfoot™-boksemballeringsløsning

Komplett løsning i én pakke

Videojet-boksemballeringsløsningen kombinerer alle
sikkerhets-, drifts- og ytelsesfunksjoner i én omfattende pakke

Kontakt oss for bestilling av utstyr

×

Kontakt oss

Nøkkelferdig alt-i-ett-boksemballeringssystem

I stedet for å slite med å bygge et system ved hjelp av flere leverandører og inkompatible
komponenter, kan du stole på at Videojet gir deg alt du trenger, inkludert levetidsstøtte
bygd på omfattende ekspertise på flere bruksområder.

Klasse 1-kabinett

Hold operatørene trygge med et forseglet kabinett
som blokkerer alle laserutslipp, og forhindrer eventuelle
skader fra optisk stråling under drift.

Alternativer med kontrollkabel

Plasser forsyningskabinettet der du vil ha det med
kontrollkabellengde på 3 m eller 10 m.

Luftkniv

Reduser rengjøringsbehovet ved å forhindre
oppsamling av støv på stråleutgangsvinduet på
merkehodet.

Modulært stråleskjold

Du kan enkelt integrere på linjen med et stråleskjold
som kan justeres så det passer på området

Røykavsug

Beskytt operatørene ved å fjerne aluminiums-støv og
laserrøyk.

VideojetConnect™ Remote Service*

Bli den første til å gjenopprette med teknisk
ekspertstøtte og veiledning eksternt tilgjengelig på
forespørsel.

* Inkludert i løpende vedlikeholdskontrakt.

Standard bransjeprotokoller

Koble til vanlige linjeintegrasjons- og
kodestyringssystemer.

Visjonsintegreringsfunksjon

Bekreft lesbarhet for kode med en valgfri montering
for kompatible visjonssystemer.