Oppdag hvordan Videojet spiller en viktig rolle i merke- og kodekrav for legemidler og medisinsk industri!

Vidyard Thumbnail
Videojets rolle i å beskytte, diagnostisere og forhindre Covid-19

Vårt bidrag i kampen mot COVID-19: Koding av masker, diagnostikk, hetteglass og sprøyter

Videojet svarer på den økende etterspørselen etter personlig verneutstyr (PVU), diagnostikk, hetteglass og sprøyter ved å endre teknologien og ressursene for å dekke behovene til viktige produsenter i disse utfordrende tidene. Se videoen og finn ut hvordan Videojet kan hjelpe til i kampen mot COVID-19.

Vidyard Thumbnail

Code2Carton: Testet merkekvalitet for kartonger

Når det gjelder sporbarhet, er det avgjørende at kodene på legemidler forblir lesbare på lang sikt. Men påvirkning langs distribusjonskjeden, for eksempel kondensering eller UV-stråling, kan viske ut eller gjøre koden utydelig.

For å sikre optimal merkekvalitet på kartongemballasjen har Videojet jobbet sammen med Paper Technology Foundation (PTS) for å tilby en test for Videojet-koder på brettkartonger.

Vidyard Thumbnail

Videojet Pharma Line: Samsvar for serialisering og sporing

For å stoppe forfalskninger blir det innført nye forskrifter rundt om i verden for å implementere serialiserings- og sporingsprogrammer. Finn ut mer om hvordan Videojet kan hjelpe!

Videojet tilbyr løsninger for endrede og utfordrende merke- og kodebehov for legemidler og medisinsk industri.

Vidyard Thumbnail
Koding på medisinske masker

Medisinske masker har blitt et viktig middel i dagliglivet i kampen mot COVID-19. Medisinske masker anses som personlig verneutstyr (PVU) og er derfor klassifisert som medisinsk utstyr. De er underlagt lokale forskrifter, eksempelvis det amerikanske UDI-systemet eller det europeiske Medical Device Regulation (MDR), og må merkes deretter. Videojet kan hjelpe produsenter av medisinske masker med å overholde disse juridiske kravene ved å tilby innovative kodeløsninger for masker, emballasje og forsendelsesbokser.

Vidyard Thumbnail
Mestring av kryptokoder med termiske blekkskrivere

Fra og med 1. januar 2019 påbyr den russiske føderale loven 488-FZ at 12 forskjellige produktgrupper markedsført i Russland, inkludert legemidler, må ha sporbarhetsserialisering ved bruk av en kryptokode senest 1. januar 2020.

Videojet ga ut en programvareoppdatering for Wolke m610/m600-serien for å optimalisere utskrift av kryptokoder.

Vidyard Thumbnail
IQ/OQ-valideringspakke

Emballasje av legemidler og medisinsk utstyr krever variabel koding av høyest mulig kvalitet – kanskje i enda større grad enn andre bransjer.

Derfor kan Videojet tilby IQ/OQ-valideringspakker for kodeløsninger for å dekke dokumentasjonsbehovene dine.

Finn ut mer om unike løsninger som tilbys av Videojet for legemidler og medisinsk bruk fra eksperten vår!

Vidyard Thumbnail

Koding av farmasøytiske kartonger med Wolke termisk blekkskriver eller Videojet 3000-serien av CO2-lasermerkesystemer.

Videojet Pharma Line tilbyr ende-til-ende-løsninger for merking og koding av legemidler. Videoen viser to alternativer for hvordan man oppfyller forskriftene for bruk av 2D-seriekoder på kartonger ved bruk av Wolke termiske blekkskriver eller Videojet 3000-serien av CO2-lasermerkesystemer.

Vidyard Thumbnail

Koding av farmasøytiske hetteglass med Videojet 7510-fiberlaser- eller Videojet-blekkstråleskrivere (CIJ).

Videojet Pharma Line tilbyr ende-til-ende-løsninger for merking og koding av legemidler. Videoen viser to alternativer for hvordan du merker 2D-strekkoder på hetteglasslokk i en FP Development Starwheel Vial Coding and Verifying Machine – enten ved hjelp av en Videojet 7510-laser- eller Videojet-blekkstråleskriver (CIJ).

Kontakt oss for å finne ut mer eller få ekspertråd om merking og koding.

Vidyard Thumbnail

Påføring av kodede etiketter med Videojet 9550-etikettskriver og -applikator (LPA).

Videojet Pharma Line tilbyr ende-til-ende-løsninger for merking og koding av legemidler. Videoen viser hvordan du påfører serialiserte koder på kartonger med Videojet 9550-etikettskriver og -applikator (LPA) 9550.

Finn ut mer om Videojet-løsninger for krav til legemidler og medisinske enheter nedenfor.

Vidyard Thumbnail

«Økende kodekvalitet og effektivitet i serialisering» – Presentasjon på Pharmapack 2018 i Paris

Denne 25-minutters presentasjonen, levert av Heidi Vanheerswynghels, skisserer de viktigste hensynene produsentene bør anerkjenne for å oppnå strekkoder av høy kvalitet som oppfyller kravene til det europeiske direktivet om forfalsket medisin.

Etter å ha sett denne videoen forstår du:

  • Globale lover om serialisering
  • Viktige faktorer som påvirker strekkodekvalitet
  • ISO 15415 – Målte parametre, årsaker og optimaliseringer
  • Testing av kvalitet – Hvordan kan du bidra til å sikre og teste kvaliteten på kodene?
Vidyard Thumbnail

«Usynlig hetteglasskoding med Wolke termisk blekkskriver» – En kasusstudie presentert på Pharmapack 2017, Paris

Denne 16-minutters presentasjonen, gitt av Heidi Vanheerswynghels på Pharmapack 2017, viser hvordan hetteglasslokkene er kodet med blekk fra en termisk UV-blekkskriver for å sikre intern sporbarhet.

Fyll ut opplysningene nedenfor for å motta de siste oppdateringene fra Videojet.

Finn ut mer om industrielle kasusstudier om Videojet!

Vidyard Thumbnail

Kasusstudie: Bosch Packaging Technology

Finn ut hvordan Bosch bruker Wolke m610 OEM for en kraftig sporingsløsning.

Klikk på Vis mer nedenfor!

View our Laser Video hub

Continuous inkjet videos

View our Laser Video hub

Laser marking videos

View our TIJ Video hub

Thermal inkjet videos

View our TTO Video hub

Thermal transfer videos

View our LCM/LPA Video hub

Large character/ labeling videos

View our Inks, Supplies and Services Video hub

Inks, supplies, & service videos