iAssure™

iAssure™
Riktig kode, hver gang

Et annet syn på TTO

Vidyard Thumbnail

Videojet iAssure™-teknologi, en innebygd
kodekvalitetskontroll som bidrar til å redusere svinn og
omarbeid uten behov for ekstra maskinvare, installasjon
eller opplæring.

Kontakt oss for bestilling av utstyr: +47 32 99 42 08

×

Kontakt oss


Reduser svinn og omarbeid med iAssure™ innebygd kodekvalitetskontroll

Slik fungerer iAssure™

iAssure™-teknologien sjekker kontinuerlig for utskriftsfeil ved å ta et bilde av hver enkelt kode og vurdere kvaliteten, og hvis valgte verdier overskrides, avvises koden eller så stoppes produksjonslinjen. iAssure™-teknologi er eksklusivt innebygd i DataFlex® 6530 53 mm og 6330.


  

Ikke faktiske koder – bare til illustrasjonsformål

Sånn fungerer det

  • Bildeopptak – Innebygde sensorer danner et perfekt bilde av det som er igjen av TTO-båndet etter utskriften, når båndet går videre til neste utskrift.
  • Bildeanalyse – Hvert bilde behandles i sanntid og vurderes for kvalitet og tilstedeværelse.
  • Image comparison – Kodekvalitet og tilstedeværelse blir evaluert som bestått / ikke bestått.
  • Sviktutløsende handling– Hvis et forhåndsangitt antall koder kategoriseres som ikke bestått, aktiverer skriveren en svikttilstand som enten stopper produksjonslinjen eller sender produktet til et avvisnings- eller inspeksjonsområde.


  

Kvalitetssikring av koder

Med Videojet iAssure™-teknologien identifiseres slike feil i alfanumeriske koder automatisk når kodene sjekkes for lesbarhet.


 Båndkrølling på grunn av ødelagt kassett


 Slitt utskriftsoverflate forringer kvalitet


 Overtrykk fra pre-run bånd