iAssure™
Riktig kode, hver gang

Et annet syn på TTO

Videojet iAssure™-teknologi, en innebygd
kodekvalitetskontroll som bidrar til å redusere svinn og
omarbeid uten behov for ekstra maskinvare, installasjon
eller opplæring.

Registrer deg nå for å få jevnlige nyheter og ekspertråd

Startside iAssure™ Intelligent
vedlikehold
Intelligent design Intelligent bruk VideojetConnect™ DokumenterReduser svinn og omarbeid med iAssure™ innebygd kodekvalitetskontroll

Slik fungerer iAssure™

iAssure™-teknologien sjekker kontinuerlig for utskriftsfeil ved å ta et bilde av hver enkelt kode og vurdere kvaliteten, og hvis valgte verdier overskrides, avvises koden eller så stoppes produksjonslinjen. iAssure™-teknologi er eksklusivt innebygd i DataFlex® 6530 53 mm og 6330.  


Ikke faktiske koder – bare til illustrasjonsformål


Sånn fungerer det

  • Bildeopptak - Innebygde sensorer danner et perfekt bilde av det som er igjen av TTO-båndet etter utskriften, når båndet går videre til neste utskrift.
  • Bildeanalyse - Hvert bilde behandles i sanntid og vurderes for kvalitet og tilstedeværelse.
  • Image comparison - Kodekvalitet og tilstedeværelse blir evaluert som bestått / ikke bestått.
  • Sviktutløsende handling- Hvis et forhåndsangitt antall koder kategoriseres som ikke bestått, aktiverer skriveren en svikttilstand som enten stopper produksjonslinjen eller sender produktet til et avvisnings- eller inspeksjonsområde.


  


Kvalitetssikring av koder

Med Videojet iAssure™-teknologien identifiseres slike feil i alfanumeriske koder automatisk når kodene sjekkes for lesbarhet.


 Båndkrølling på grunn av ødelagt kassett


 Slitt utskriftsoverflate forringer kvalitet


 Overtrykk fra pre-run bånd


 

Var informasjonen nyttig?
Registrer deg nå for å få jevnlige nyheter og ekspertråd

KONTAKT VIDEOJET

Ring Videojet for :

Service og brukerstøtte: +47 90418340

Chat med en Videojet-representant

Send e-post direkte til Videojet

Følg oss på :

© 2019 Videojet Technologies, Inc.