Bluetooth®-tilkoblingBluetooth®-tilkobling

6230-skriveren kan fås med Bluetooth®-kapasitet*, noe som gjør det mulig å styre skriveren via Videojet 6230-appen på en Android-telefon**, i stedet for en HMI.


Startside Nyskapende design Kodesikring Bluetooth®-tilkobling Dokumenter


Avansert styring

Ytelsesegenskaper

  • Mobilenheten kan fungere som GUI,
    i stedet for kontrolleren som er ment for dette
  • Telefonen kan brukes som en «minnepinne»
    for å overføre jobber til VideojetConnect™ Design-programvaren og 6230-skriveren
  • Telefonen kan velge en jobb fra en strekkode,
    noe som reduserer ytterligere risiko for menneskelige feil

* Du trenger en Bluetooth USB-adapter når du skal bruke Videojet 6230-appen. Videojet 6230-skriveren fungerer bare med de anbefalte Bluetooth USB-adapterne levert av Videojet, som samsvarer med de gjeldende FCC- eller CE-forskriftene. Ta kontakt med lokale myndigheter for å finne ut om ytterligere landspesifikk sertifisering er nødvendig for landet du bor i.
** Videojet 6230-appen støtter Android OS, versjon 4.4.4 (KitKat) eller høyere. Android-telefon må tillate internett-deling via Bluetooth ved bruk av Videojet 6230-appen.

® Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker fra Videojet sin side er lisensiert. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.