Vanlige spørsmål om skrivere for små tegn og blekkstråleskrivere

Her finner du følgende informasjon:


Hva står CIJ for?

CIJ står for Continuous inkjet (kontinuerlig blekkstråle). Skriveren lager en stråle av små blekkdråper og velger å bruke noen av dråpene til trykking. Disse blir da til tegn som lander på produktet. De ubrukte dråpene sendes tilbake i skriveren for til slutt å bli en del av blekkstrålen igjen.
Toppen av siden

Hva er arbeidsprinsippet for CIJ?

CIJ-skrivere lader individuelle blekkdråper som blir til meldinger. Hver dråpe – og den tilhørende spesifikke ladningen – flyr gjennom et magnetfelt som genereres inni skrivehodet. Ladningen som påføres dråpen, avgjør hvor stor avdrift den har i dette feltet. De mest avdrevne dråpene utgjør den øverste linjen av koden eller de øverste dråpene av koder med bare én linje. Dråpene som bare blir litt avdrevet, utgjør de nedre linjene av koden eller de nedre dråpene av koder med bare én linje. Dråpene som ikke får noen ladning, blir ikke avdrevet og lander inni skrivehodet, før de blir sendt tilbake til blekksystemet.
Toppen av siden

Hvilke bruksområder anbefales CIJ for?

Blekkstråleskrivere kan brukes til å trykke på papirprodukter, plast, glass og annet. Vanlige bruksområder omfatter melkekartonger, brusbokser, legemidler, små pappesker, kabler og merking på små komponenter.
Toppen av siden

Hva er forskjellen mellom CIJ og kontaktkodeutstyr?

Blekkstråleskrivere berører aldri produktet. Blekkstråleskrivere sprayer blekket gjennom luften, én dråpe av gangen, i et mønster som trykker koden som er programmert i skriverne, når produktene passerer dem. Den vanlige avstanden fra skriverens skrivehode til produktet er 5 mm.
Toppen av siden

Hva er forskjellen mellom CIJ- og DOD-teknologiene?

Forskjellen mellom CIJ og DOD er at ved CIJ sirkuleres blekket kontinuerlig gjennom skriveren fra væskesystemet, gjennom skrivehodet og tilbake til væskesystemet. I DOD-teknologien spres ikke blekket utover med mindre skriveren holder på med trykkeoperasjoner.
Toppen av siden

Hva er forskjellen mellom CIJ- og LCM-teknologiene?

LCM eller Large Character Marking (merking av store tegn) kalles noen ganger DOD, eller Drop on Demand-teknologi (dråpe etter behov). LCM-skrivere brukes som regel til sekundær emballering der det skal brukes større skrifttyper. CIJ-skrifttyper er som regel på mellom 3 og 12,5 mm i høyden, mens LCM-tegn kan være over 50 mm høye.
Toppen av siden

Hvor langt unna produktet kan Videojets blekkstråleskrivere trykke?

De fleste blekkstråleskriverne fra Videojet har en anbefalt avstand mellom enden av CIJ-skrivehodet og produktet det skal trykkes på, på cirka 4 mm. Når skrivehodet er under 5 mm fra produktet, blir koden mindre, og de trykte dråpene er nærmere hverandre. Når skrivehodet er lenger unna enn 5 mm, blir trykkehøyden større, de trykte dråpene står lenger unna hverandre og dråpene lander med større unøyaktighet.
Toppen av siden

Hvor finner jeg sikkerhetsdatablader for Videojet InkSource™-væsker?

Du kan enkelt laste ned sikkerhetsdatablader for Videojet-væsker i Adobe® Acrobat® Reader™-format ved å klikke her.
Toppen av siden

Hva slags produktdetektorer kan Videojet tilby?

Videojet tilbyr en rekke produktdetektorer for forskjellige typer produkter. De mest brukte typene er fotoelektriske produktdetektorer som bruker infrarøde stråler til å registrere når produkter kommer nedover produksjonslinjen. Vi tilbyr også metalldetektorer for registrering av metallprodukter samt detektorer med små fiberoptiske stråler for registrering av registreringsmerker inni produkter. Hvis du vil ha mer informasjon om produktdetektorer, kan du ringe Videojets kundeservice på 1 (800) 843-3610.
Toppen av siden

Hvordan kan jeg kontakte lokale Videojet-representanter?

Ring 1(800) 843-3610 og følg instruksjonene fra det automatiske telefonsystemet for å snakke med kundeservice.
Toppen av siden

Kontakt oss

Bestilling av maskiner:
+47 32 73 60 83

Teknisk Support:
+47 90 41 83 40