Vanlige spørsmål om feilsøking av skrivere i Excel-serien

Her finner du informasjon om disse problemene:

Hva skjer hvis jeg ikke kan slå på skriveren lenger?

 • Kontroller hovedbryteren (på høyre side). Den skal være i “opp” -posisjonen..
  • Kretsbryteren er aktivert. Trykk på knappen på hovedkoblingsboksen.
  • 9-voltsbatteriet er utladet. Ikke bytt det ut når strømmen er slått av. Mål spenningen ved batteriet, eller ring kundeservice.

Toppen av siden

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke ser noe på skjermen lenger?

 • Hvis skriveren kjører normalt, men du ikke ser noe på på skjermen, kan du prøve å justere kontrasten. Ring kundeservice.

Toppen av siden

“Ingen luft til oppvarming “

 • Kontroller inntakstrykket på trykkmåleren (ca. 6 bar).
 • Kontroller kvaliteten på trykkluften. Den må være fri for olje og vann.

Toppen av siden

Hva bør jeg gjøre når feilen «Tomt for blekk» oppstår?

 • Sjekk væskenivået (Make-Up, blekk).
 • Hvis nivået er OK, bør du ringe kundeservice.

Toppen av siden

Hva bør jeg gjøre når «Fasefeil» oppstår?

 • Er skrivehodet skittent? Slå av skriveren, rengjør den med Make-Up, tørk av skrivehodet og start på nytt.
 • Sjekk utløpsdatoen for blekket, og bytt det ut med nytt blekk hvis det gamle blekket er utløpt.

Toppen av siden

Hva bør jeg gjøre når feilen «Ikke noe signal» oppstår?

 • Ser du en stråle? Hvis ikke er dysen blokkert.
 • Det kan hende det er overløp i mottakeren, og at retursugeledningen er blokkert. Den bør vaskes.

Toppen av siden

Hva bør jeg gjøre når feilen «Overfylt magasin» oppstår?

 • Skrivehodet er rengjort for ofte eller for lenge, for mye væske i modulen.
 • Tapp noe væske (ca. 20 ml) fra modulen. Ring kundeservice.

Toppen av siden

Hva bør jeg gjøre når «HS-feil» oppstår?

 • Høyspentplatene i skrivehodet er skitne. Rengjør dem.
 • Kortslutning via blekk. Rengjør skrivehodet grundig.

Toppen av siden

Hva bør jeg gjøre når feilen «For kort tømmetid» oppstår?

 • Sjekk at blekksystemet ikke lekker.
 • Sjekk utløpsdatoen for blekket. Blekket kan ha for lav viskositet.
 • Bytt ut med nytt blekk.

Toppen av siden

Hva bør jeg gjøre når feilen «For lang tømmetid» oppstår?

 • Sjekk om det er blekkstråle til stede.
 • Sjekk blekktrykket (trykkmåleren på venstre side).
 • Ring kundeservice om nødvendig.

Toppen av siden