SIMPLICiTY

Den smartere måten å skrive ut på er med
SIMPLICiTY

Smart utskrift gjort enkelt! Reduserer operatørens samhandling med skriveren
og potensielle brukerfeil.

Registrer deg nå for å få jevnlige nyheter og ekspertråd

×

Contact us

Reduserer operatørens samhandling

Det nye SIMPLICiTY™-
grensesnittet reduserer operatørens samhandling med skriveren
betraktelig for å bidra til å eliminere mulige brukerfeil
gjennom et intuitivt, nettbrettinspirert, 10″
berøringsskjermgrensesnitt.

reduce-operations-interactions


 

wizards

Tilpass grensesnittet
med innebygde veivisere

Med innebygde veivisere kan du tilpasse 1860-skriverens grensesnitt,
slik at operatørene kun ser de alternativene
de trenger. Feilsikringsregler bidrar sterkt til å
redusere behovet for samhandling med skriveren, og de innebygde
videoinstruksjonene veileder brukerne gjennom rutineoppgaver trinn for trinn
slik at jobben kan utføres raskt og enkelt.


  

Forbedrede kodesikrings-
funksjoner

Reduserer faren for operatørfeil, for eksempel registrering av feil data, ved hjelp av den intelligente
meldingsopprettingsfunksjonen. 1860s
avanserte kodesikringsfunksjoner betyr at skriveren nesten ikke trenger inngrep fra operatøren i det hele tatt.
Operatøren kan dermed fokusere på produksjonen.

improved-code-assurance-capabilities