Blekkstråleskrivere for lav belastning

Blekkstråleskrivere for merking og koding med lav belastning

Produksjonsmiljøer med ett skift fem dager i uken kan dra nytte av kodesystemer som tilbyr trykk av høyere kvalitet med funksjoner som fremføring på programmert dato og tid, variabel informasjon i sanntid og automatiske vedlikeholdsprosesser, slik at systemet holdes i optimal trykketilstand. Du kan bruke Videojets blekkstråleskrivere til alt fra grunnleggende koding i én linje til meldinger i flere linjer med automatiserte funksjoner.

Videojet 1220 Blekkstråleskrivere for lav belastning

  • Ideell for grunnleggende produksjonsbehov
  • Maksimal linjehastighet: 162 m/min

Kontakt oss

Bestilling av maskiner:
+47 32 73 60 83
Teknisk Support:
+47 90 41 83 40