Lavoppløste blekkskrivere for emballasjekoding

Lavoppløste blekkskrivere produserer rene og klare koder på en rekke porøse materialer og passer perfekt for kunder som har behov for å trykke informasjon som produktnavn, identifikasjonsnumre, automatiske produksjonstellinger og minuttnøyaktige tidskoder på esker og kartonger. Med Videojets lavoppløste skrivere får du en økonomisk løsning med lav kostnad per kode og enkle oppsetts-, monterings- og bruksprosesser.

Videojet Unicorn blekkskriver for
emballasjekoding

  • En grunnleggende løsning for lavoppløst trykk på én linje
  • Trykkehøyde på opptil 20 mm

Videojet Unicorn II blekkskriver for emballasjekoding

  • En grunnleggende løsning for lavoppløst trykk på én–to linjer
  • Trykkehøyde på opptil 50 mm for tallkoder

Videojet 2120 blekkskriver for
emballasjekoding

  • Driver opptil to skrivehoder for emballasjekoding på motsatte sider
  • Lavoppløst tallkoding for enten porøse (f.eks. papp) eller ikke-porøse materialer (f.eks. krympepakninger, belagte underlag)