Tilgjengelig merkeutstyr fra Videojet! Har du akutt behov for en skriver? Vi kan hjelpe! Videojet har leveringsklare merkesystemer på tvers av teknologier.
Snakk med en Videojet-ansatt i dag for å avtale din leveranse.

BLEKKSTRÅLESKRIVERE


Blekkstråleskriverteknologien er ideell for merking på flate eller kurvede overflater og for kontaktløs trykking som kan bruke et bredt spekter av blekk


Underlag:

LASERMERKINGSSYSTEMER


Laserteknologi tilbyr forbruksfri merking som er både permanent og skarpUnderlag:

FOLIESKRIVERE


Trykk høyoppløste bilder på fleksibel emballasjefilm og etiketter samtidig som nedetid og kostnader forbundet med etterfylling av bånd og produksjonsbytter, reduseres til et minimum

Underlag:


TERMISKE BLEKKSKRIVERE (TIJ)


Passer godt til bruksområder der trykk av høy kvalitet og brukervennlighet er avgjørendeUnderlag:

SKRIVERE FOR EMBALLASJEKODING


Løsninger for sekundær og tertiær emballasje. Dette utvalget av Videojet-kodeløsninger inkluderer høy- og lavoppløsnings blekkbaserte systemer og automatiske etikettskrivere og applikatorer

Underlag:

KOMMERSIELL GRAFIKK


Videojets adresseringssystemer tilbyr en rekke funksjoner for en rekke adresserings- og postapplikasjoner


Underlag: